Tình hình là mình tìm khắp nơi nhưng không thấy nơi nào bán cái rổ như hình dưới đây, ace nào biết thì chỉ giúp e với nhé. E xin cảm ơn.