pokemon nhựa 2k/con
con lớn 5k/1con
ai mua ib fb GuenHonrimu nhé
hoặc trực tiếp ở đây cũng dc